• Haberler
  • Ekonomi
  • Sayıştay'ın hayvan aşılarının zayi edildiği eleştirisine yanıt

Sayıştay'ın hayvan aşılarının zayi edildiği eleştirisine yanıt

'Aşılar üretiminden son kullanımına kadar gerekli koşullarda taşımamakta, depolanamamakta, hayvanlara uygulanamamakta ya da ürünlerin soğuk zincir koşullarındaki sapmalardan zamanında haberdar olunamamakta' eleştirisine Tarım ve Orman Bakanlığı yanıt verdi.

(AKAJANS) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Sayıştay'ın "Bakanlık enstitüleri ile il ve İlçe Müdürlüklerinin uygun ve yeterli soğuk zincir alt yapısına sahip olmaması sebebiyle aşılar üretiminden son kullanımına kadar gerekli koşullarda taşımamakta, depolanamamakta, hayvanlara uygulanamamakta ya da ürünlerin soğuk zincir koşullarında oluşan sapmalardan zamanında haberdar olunamamasından dolayı gerekli önlemler alınamamaktadır" eleştirisine cevap verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini cevaplandıran Pakdemirli, Sayıştay raporlarında eleştiri konusu olan hayvan aşılarının saklama, nakil ve tüketim koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürer, önergesinde Bakanlık tarafından hayvan hastalıklarıyla mücadele için satın alınan aşıların bir yandan uygun ve yeterli soğuk zincir alt yapısına sahip olunmaması sebebiyle diğer yandan da Bakanlık birimleri arasında aşıların dağıtımı konusunda ihtiyaca göre planlama yapılmamasından dolayı zayi olmasına neden olunduğu, bu durumun ise hem ekonomik kayıplara yol açtığı hem de hayvan hastalıklarıyla mücadelede etkinliği engelleyerek insan ve hayvan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğunun Sayıştay raporlarında yer aldığını ifade etti. Gürer, Sayıştay raporlarındaki şu tespite dikkati çekti:

“Bakanlık tarafından satın alınan aşılar Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerine, il müdürlüklerine ve ilçe müdürlüklerine transfer edilmektedir. Ancak Bakanlık enstitüleri ile il ve İlçe Müdürlüklerinin uygun ve yeterli soğuk zincir alt yapısına sahip olmaması sebebiyle aşılar üretiminden son kullanımına kadar gerekli koşullarda taşımamakta, depolanamamakta, hayvanlara uygulanamamakta ya da ürünlerin soğuk zincir koşullarında oluşan sapmalardan zamanında haberdar olunamamasından dolayı gerekli önlemler alınamamaktadır.” Gürer, Sayıştay’ın tespitine işaret ederek “Bakanlık bu bağlamda gerekli düzenlemeleri sağlamamıştır?” sorusunu yöneltti.

Pakdemirli, sor önergesinde verdiği cevapta Bakanlıkça soğuk zincir koşullarının izlenmesi amacıyla 2018 yılında “Veteriner Biyolojik Ürünlerinin ve Soğuk Zincir Koşullarının İzlenmesi Projesi” hazırlandığını, projenin uygulanmaya konulması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıkça üretilen ya da temin edilen aşıların il müdürlüklerne Bakanlığa ait soğutuculu nakil araçlarıyla transfer edildiğini aktaran Pakdemirli “İlçe Müdürlüklerimiz de bağlı oldukları Il Müdürlüklerinden aşıları soğuk zincir koşullarını sağlayacak şekilde transfer etmektedir.” bilgsini de paylaştı.

Bekir Pakdemirli şunları da kaydetti:

“Bakanlığımız birimlerinde görevli sağlık çalışanları aşılarını el tipi termoslarla ve soğuk zincir gerekliliklerini yerine getirerek uygulamayı yapacakları yerlere götürmekte ve gerekli her türlü tedbiri almaktadırlar. 
Bakanlığımız birimleri tarafından soğuk zincir izlenmektedir. Ancak adı geçen proje ile söz konusu izlemenin tek bir çatı altında ve daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
Bakanlığımız izleme faaliyetlerinin daha etkin olarak yürütülmesi amacıyla, Aşı Takip Sistemi yazılımını tamamlamış olup; sistem 2019 yılında uygulamaya konulmuştur. 
Bakanlığımızca, uygulamaya konulan Aşı Takip Sisteminde hangi Il ya da ilçede olduğu gibi özel sektöre ait olan her bir depo, veteriner muayenehanesi ve hayvancılık işletmesinin elinde bulundurduğu aşı miktarını seri ve son kullanma tarihlerini içerir şekilde bilinmekte ve takip edilebilmektedir. Dolayısıyla tüm ilaçlarda olduğu gibi aşıların da ithalatından tüketimine kadar tüm aşamalarında izlenebilirliği sağlanmıştır. 
Aşı Takip Sisteminde İl ve İlçe Müdürlüklerimizdeki mevcut aşı miktarları bilinmektedir. 
Bakanlığımız uygulamaya konulan Aşı Takip Sisteminde il ya da İlçeler arasında aşıların transfer edilebilmesi mümkün kılındığından belirtilen durumlarda ihtiyaç fazlası veya son kullanma tarihi yaklaşan bir aşının kullanılabilecek olduğu başka bir İl ya da İlçeye sevk edilebilmesi sağlanmıştır. Böyle bir durum nedeniyle kamu zararının şekillenmesi mümkün değildir.”

Bakmadan Geçme