Güncel tehlike: Miyopi

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, pandemi nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan okul çağı çocuklarında miyopi rahatsızlığının hızlı ilerlediğini söyledi. Prof. Dr. Sızmaz bununla birlikte ekran bağımlılığının, yakın çalışma ve gece aydınlıkta uyuma gibi etkenlerin de miyopinin ilerlemesini hızlandırdığını ifade etti.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, pandemi nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan okul çağı çocuklarında miyopi rahatsızlığının hızlı ilerlediğini söyledi. Prof. Dr. Sızmaz bununla birlikte ekran bağımlılığının, yakın çalışma ve gece aydınlıkta uyuma gibi etkenlerin de miyopinin ilerlemesini hızlandırdığını ifade etti.

Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, 2050 yılında dünyada miyopi yani uzağı görememe sıklığının yüzde 50 olması yani iki kişiden birinin miyop olacağı öngörüsünden bahsederek önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Sızmaz, özellikle genç nüfusta miyopi görülme sıklığının daha yüksek olacağını belirterek, “Yakın zamana kadar 18-21 yaşlarında miyopi ilerlemesinin durduğu kabul edilmekteydi. Bugün ise, ilerleme devam ettiği gibi, ilerleme hızı da önceki yıllara göre artmıştır” dedi.

Prof. Dr. Sızmaz, miyop gözün normalden büyük göz olduğuna ve büyük sorunları olduğuna dikkat çekerek “Yüksek miyopiyle kastımız -6,0 D üzeri değerlerde miyopidir. Bu düzeyde miyopiyi ‘patolojik miyopi’ olarak adlandırmaktayız ki, bu durumda gözün yapısında değişiklikler meydana gelmesi söz konusudur. Göz duvarının yapısını oluşturan kolajen lifler uzar ve gerilir, buna karşın duvarın iç yüzünü döşeyen ağsı tabaka (retina - sinir tabakası) bu değişime ayak uyduramaz ve kalıcı görme kaybına yol açan durumlar meydana gelir” diye konuştu.

Miyop gözlerin ayrıca göz tansiyonu yönünden risk taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Sızmaz, patolojik miyopide kırma kusurunun gözlük veya başka bir yöntemle düzeltilse bile görme keskinliğinin düşük kalabileceğini söyledi.

Ekran bağımlılığı da miyopiyi artırıyor

Miyopinin çevresel etmenlere bağlı olarak ilerlemesine değinen Prof. Dr. Sızmaz, “Bu konuda pek çok etmen ve mekanizma suçlanmışsa da halihazırda en önemli sebep olarak güneş ışığına yetersiz maruziyet karşımıza çıkmaktadır. Özellikle geçtiğimiz 2 yılda Covid-19 pandemisi ile ilişkili olarak sokağa çıkması kısıtlanmış olan okul çağı çocuklarında günlük pratiğimizde ciddi şekilde ilerleyen miyopi olguları ile karşılaşıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Sızmaz, bununla birlikte gelişme çağındaki çocukların ekran bağımlılığına maruz kaldığına dikkat çekerek bunun da miyopi ilerlemesine yol açan önemli etmenlerden birisi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sızmaz, miyopi ilerlemesine yol açan diğer sebepleri ise şöyle sıraladı:

“Özellikle uzun süreler ve ekrana çok yakın çalışma, gece aydınlıkta uyuma, yetersiz tashih olarak isimlendirilen ve eskiden çok yaygın olduğu şekliyle, gerekenden düşük dereceli gözlük kullanma”

Durdurmada kullanılabilecek yöntemler

Prof. Dr. Sızmaz, meydana geliş mekanizması açısından en fazla paya sahip olduğu için, güneşe maruz kalma süresinin artmasının miyopi ilerlemesini yavaşlattığını belirterek, “Bu konuda yapılan çalışmalarla, gelişme çağındaki çocukların günde 80 dakika dışarıda zaman geçirmesinin miyopi ilerlemesi yönünden koruyucu olacağı vurgulanmaktadır” dedi.

Miyopinin temel tedavisinde “özel gözlükler, bu amaçla üretilmiş kontakt lensler ve farmakolojik tedavilerin uygulanabileceğini dile getiren Prof. Dr. Sızmaz, “Bu yöntemlerin etkinlikleri çalışmalar ile gösterilmiş olsa da ne yazık ki henüz ilgili otoriteler tarafından onay görmüş bir seçenek bulunmamaktadır” diye konuştu.

Bakmadan Geçme