CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti.